Het 8 Model van Dutch Sherpas

Het 8 model van Dutch Sherpas richt zich op het operationele deel van het inkoopdomein, het Purchase to Pay proces (P2P). Het P2P-proces gaat o.a. over leveranciersbeheer, contractbeheer, assortimentsbeheer en over E-ordering tot het verwerken van de binnenkomende factuur.

Het P2P-proces verbindt niet alleen de sub-processen contractbeheer, E-ordering, logistiek en factuurverwerking, zodat u controle krijgt over uw uitgaven. Maar het P2P-proces verbindt ook de medewerkers van de inkoopafdeling, logistieke afdeling en financiële afdeling door ze te laten samenwerken, omdat de inkoop en financiële processen met elkaar samenhangen en samenwerken vanuit een geïntegreerd platform.

Wat kan ons 8-model voor u betekenen?
Kijkende vanuit ons 8 model kunnen wij uw huidige werkwijze in kaart brengen door meeloopsessies en interviews te houden met medewerkers die een rol hebben in 1 of meerdere onderdelen binnen het P2P-proces, denk aan senior inkopers, junior inkopers, coördinator logistiek, voorraadbeheer, functioneel beheer, managers, catalogusbeheer, crediteurenadministratie en manager crediteurenadministratie.
Vanuit deze analyse gaan we toewerken naar een gewenst proces met een bepaalde doelstelling voor ogen. Dus alle gevonden ‘waste’, denk aan defecten, voorraden, wachttijden etc, in het huidige proces proberen we te verminderen of zelfs te elimineren, zodat uw doelstelling sneller en efficiënter gehaald kan worden.