Spend Control

Minimaal 3% besparen op uw uitgaven? Start met onze 5 tips om dit te realiseren:

1. Leg de structuur en verantwoordelijkheden vast
In de praktijk ervaren wij dat als er een structuur vastgelegd wordt het eenvoudiger is om optimaal te profiteren van de toegevoegde waarde van geselecteerde leveranciers.

2. Benoem de proceseigenaar
Als er één persoon eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van het purchase to pay proces dan is direct duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de eindresultaten van het proces.

3. Leg contracten eenduidig en centraal vast (liefst digitaal)
Als iedereen weet waar contracten te vinden zijn en ze eenvoudig ingezien kunnen worden bespaart dit tijd, wordt daadwerkelijk gebruik maken van de gecontracteerde leveranciers gemakkelijk, en wordt sturen op afspraken en einddata eenvoudig.

4. Maak risicomanagement mogelijk
Een grote besparing in tijd en irritatie ligt in het zorgen dat de risico’s worden beheerst. Onverwachte situaties in de samenwerking tussen u en uw leveranciers kosten veel tijd en zijn bedreigend voor de kwaliteit van de dienstverlening aan uw eigen klanten en verminderen de tevredenheid van uw medewerkers.

5. Zorg voor commitment van de organisatie
Door van bovenaf, van bestuur tot management, volledig commitment te geven aan een goede contractmanagement structuur zorgt u voor meer rust in uw organisatie en maakt u tijd en geld vrij die u extra kan besteden aan uw klanten.

Als u meer hulp nodig heeft of uw aanpak wilt toetsen.
Dutch Sherpas adviseert u graag in een open gesprek.

Aarzel niet en bel Marcel Blom: +31(0)6 86 67 30 37
Een app, sms of e-mail (Marcel@dutchsherpas.nl) kan ook.

Kopje koffie drinken?