Making things smart

Internet of things, robotisering, blockchain, kunstmatige intelligentie inzetten om waarde te creëren is voor veel organisaties een haast onmogelijke uitdaging. En juist op deze berg aan nieuwe technologische termen voelen onze Dutch Tech Sherpas zich thuis.
Met een pragmatische en hands-on aanpak implementeren zij tech en realiseren zij verbeteringen.

Een Dutch Tech Sherpa nodig? Neem vrijblijvend contact op via e-mail, whatsapp of telefoon voor vragen of een kop koffie.

Alledaagse voorwerpen verbonden met het internet, voorwerpen en sensoren die gegevens uitwisselen. Te denken valt aan allerlei activiteiten op facilitair vlak, die effectiever en efficiënter kunnen worden georganiseerd.De laatste persoon verlaat de kamer en het licht gaat automatisch uit. Een medewerker is haar laptop kwijt, maar door de sensor op het apparaat is de locatie eenvoudig te achterhalen. De toner in een printer is bijna op, er wordt een signaal verzonden en ontvangen, en de toner wordt tijdig bijgevuld.

IOT – INTERNET OF THINGS

ROBOTISERING

Ook wel Robot Proces Automatisering genoemd. En dan gaat het niet over een fysieke robot, maar over software. Software waarmee business processen worden vereenvoudigd, waarmee nu door medewerkers steeds herhaalde identieke acties worden geautomatiseerd. Leidend tot een verbeterde effectiviteit en efficiëntie, een verminderde foutgevoeligheid, en reductie van repetitief handelen door medewerkers. Medewerkers die vervolgens worden ingezet voor meer waarde toevoegende activiteiten. Te denken valt aan het verwerken van te bestellen goederen, het verwerken van binnenkomende facturen en het plannen en bewaken van voorraden.

Een manier om gegevensuitwisseling tussen mensen, tussen bedrijven, tussen mensen en bedrijven eenduidiger en betrouwbaarder te maken.Eenmaal vastgelegde informatie blijft behouden, wijzigingen zijn mogelijk en worden apart geregistreerd. Blockchain is met name geschikt voor interactie tussen meerdere partijen. Het opstellen en naleven van contracten, het kunnen volgen wie de echte leverancier is van de goederen en hoe het product is geproduceerd.

Blockchain

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Gericht op het steeds beter gebruiken van beschikbare gegevens. Het verzamelen en combineren van gegevens om mensen gericht informatie te kunnen aanbieden in de privésfeer, maar ook als potentiële koper. Maar natuurlijk ook gericht op steeds betere samenwerking tussen bedrijven onderling. Het gebruik van beschikbare gegevens maakt onderlinge communicatie kwalitatief beter.Biedt de mogelijkheid om toekomstig gedrag te voorspellen. Leidend tot effectievere voorstellen en besluitvorming. Technologische ontwikkelingen die op velerlei gebied mooie perspectieven bieden. Perspectieven die bij bedrijven vertaald kunnen en gaan worden in concrete verbeterprojecten, projecten die waarde toevoegen, die een positieve business case opleveren. Dutch Sherpas, gaat graag in gesprek met u om allereerst uw behoefte vast te stellen, waar kan het beter om vervolgens tezamen de passende oplossingsrichting te bepalen. En of en zo ja welke nieuwe technologie het beste ingezet kan worden, leidend tot concrete goed afgebakende verbeterprojecten met een positieve business case. Projecten die leiden tot een steeds betere positionering van uw bedrijf in de markt, kwalitatief goed, effectief en efficiënt met medewerkers die graag in uw innovatieve bedrijf werken.